Regler og vedtægter

 


Sikkerhed på Kallehavegaard

Vær bekendt med reglerne såvel ude som hjemme.
Udvis sikker adfærd i din omgang med ponyer/heste og redskaber.
Vis hensyn, omtanke og respekt for dyr og personer på stedet.

Hvis ulykken sker:

 • Stands ulykken.
 • Giv livreddende førstehjælp.
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekomne, indtil hjælpen er kommet.

Nyttige telefonnumre:

 • Alarm tlf. 112
 • Skadestue Region Midtjylland tlf. 70 11 31 31
 • Lægevagten Region Midtjylland tlf. 70 11 31 31.

Klubbens faciliteter generelt:

 • Alle bærer sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af ponyen/hesten.
 • Ingen fastgør sig til ponyen/hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen trækker en pony/hest uden trense eller træktov.
 • Ingen løber eller råber i nærheden af ponyer/heste.
 • Ingen rykker/flår/saver ponyen/hesten i munden med biddet.
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Ingen anvender sporer uhæmmet.

Stald:

 • Ponyer/heste på opbindings-/striglepladser/vandspiltov skal være forsvarligt bundet og må ikke stå uden opsyn.
 • To ponyer/heste må ikke passere hinanden på staldgangen.
 • Staldgangen må ikke bruges til opsadling og/eller opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • For at opholde sig alene i stalden skal et medlem have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.
 • Sandaler og åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden og ved omgang med ponyer/heste.
 • Løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke.

Ridehuse/baner:

 • Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning og ved spring konkurrencer.
 • For at deltage i "fri ridning" uden undervisning skal en rytter have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.
 • Undgå brug af mobiltelefon under ridning.
 • Hvis ponyen/hesten laver skader, husk at melde dette til personalet.
 • Ingen u/18 år springer uden der er en voksen til stede.

Terræn:

 • Mindst to ryttere bør følges ad.
 • Medbring gerne mobiltelefon til evt. nødopkald.
 • Der rides kun på de anlagte stier.

Fold:

 • En person må kun trække én pony/hest af gangen til og fra folden.
 • Ponyer/heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og grimeskaft.
 • Fører flere personer ponyer/heste ud på samme tid, må ponyerne/hestene først slippes fri, når alle er klar.
 • For at lukke ponyer/heste ud eller hente pony/hest på folden skal en rytter have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.
 • En enkelt pony/hest må ikke efterlades alene på folden.
 • I øvrigt skal etablissementets anvisninger følges.
 • Hvis ponyen/hesten laver skader på hegn, husk at melde dette til personalet.

Øvrigt:

 • Sikkerhed kan behandles som et punkt på bestyrelsesmøder og på ryttermøder med henblik på at forebygge og evaluere ulykker.
 • Det tilstræbes, at klubben råder over kontakt information på pårørende til alle medlemmer.


Vedtaget af Kallehavegaard Rideklubs bestyrelse den 12. oktober 2009.


Vedtægter

Vedtægter 2024 - Kallehavegaard Rideklub.pdf

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram