Kallehavegård Rideklub Randers
2012

Rideundervisning 1 time (RU1)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1000
Mandag kl. 15:00 - 15:30
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
100
Mandag kl. 16:00 - 17:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
24.06.2019 30.06.2100 0 kr.
Rideundervisning 2 gange om ug (ru2)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1001
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Springundervisning (sp)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1002
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Halvpart pony (hp)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1003
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Halvpart pony 1/2 mdr (hp2)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1004
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Halvpart Hest (hh)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1005
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Halvpart Hest 1/2 måned (hh2)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1006
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Eneundervisnig 1/2 time (eu)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1007
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Ridehuskort (rhk)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1009
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Ridehuskort 1/2 måned (rhk2)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1010
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Ridehuskontigent hestboks (rhkhb)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1011
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Ridehuskontigent hesteboks 1/2 (rhkh2)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1012
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Ridehuskontingent ponyboks (rhkpb)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1013
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Ridehuskontingent ponyboks 1/2 (rhkp2)

Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1014
Mandag kl. 15:00 - 21:00
Tirsdag kl. 15:00 - 21:00
Onsdag kl. 15:00 - 21:00
Torsdag kl. 15:00 - 21:00
Fredag kl. 15:00 - 21:00
Kontor: Kallehavegård Rideklub Randers,
01.01.2013 31.12.2019 0 kr.
Kontingent (KON)

 
Medlemskontingent fra 18 år 400,00 kr. pr. år
 
Medlemskontingent under 18 år 300,00 kr. pr. år
Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
9999 26.05.2020 31.12.9999 400 kr.
Kontingent Handicap (Handi)

Medlemskontingent - Handicap 175,00 kr. pr. år
Holdnr. Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Hand 26.05.2020 31.12.9999 175 kr.