Opstaldning

Kallehavegaard tilbyder opstaldning af heste og ponyer. På Kallehavegaard er der plads til alle, uanset alder, niveau og ambitioner. På Kallehavegaard passer vi godt på din hest. Ejer bor desuden på stedet, så området forlades ikke efter lukketid, men holdes under opsyn døgnet rundt.

Alle spørgsmål om opstaldning rettes til Tia Fog Lundemose på 29254701 eller kallehavegaardrc@gmail.com
 

Udover opstaldning betales der også én gang facilitetskort pr. hest, som giver mulighed for at anvende alle baner og faciliteter. Derudover inkluderer det skovkort i sommerperioden. 
 
Kallehavegaard har også udendørsbokse egnet til heste med allergi, eller hvis du bare ønsker at din hest skal have masser af frisk luft. Derudover tilbyder vi også opstaldning af hingste.
 
Priser

Hest i hesteboks: 
2550 kr om måneden incl facilitetskort
Pony i hesteboks: 2350 kr om måneden incl facilitetskort
Pony i ponyboks (Maks 130 cm): 2150 kr om måneden incl facilitetskort

Opstaldningen inkluderer:

- Fodring 3 gange dagligt med "Power Pellets" fra Hornsyld Købmandsgaard (Maks 3 kg foder dagligt)
- Halmpiller (2 poser ugentligt) eller halm
- Udluk på sandfold eller udluk på græsfold (Indluk kan tilkøbes)
- Wrap/hø (Ponyer 6 kg og heste 9 kg)

Mulighed for tilkøb af ekstra wrap, ekstra foder, indluk fra græsfold og ind/udluk i weekender samt diverse tilkøb i forbindelse med fold (Fx klokker af, dækken på o.l.):

- Tillæg ved mere end 3 kg foder dagligt – 150 kr
- Tillæg ved indluk fra græs i hverdage – 200 kr
- Tillæg for ind og udluk i weekender – 200 kr
- Tillæg ved dækken af - 100 kr
- Tillæg ved dækken på - 100 kr
- Tillæg ved klokker af og på - 100 kr
- Tillæg ved gamacher af og på - 150 kr
- Tillæg ved staldgamacher af inden fold - 150 kr
- Tillæg ved hals vippes op og ned eller tages af eller lægges på - 150 kr
- Tillæg ved fluemaske af og på - 100 kr 
- Tillæg ved fluespray på inden fold - 150 kr
- Tillæg ved 3 kg ekstra wrap - 180 kr
- Tillæg ved udmugning i hverdage - 300 kr 
- Tilkøb af halmpiller - 35 kr pr pose

- Afslag ved eget foder – 75 kr

 
Foder "Power Pellets"
På Kallehavegaard fodrer vi med Power Pellets fra Hornsyld Købmandsgaard. Det er et pelleteret foder som indeholder alt det hesten har brug for. Vi er rigtig glade for at fodre med Power Pellets, og det fungerer godt til alle vores heste, uanset om det er den nøjsomme pony, eller konkurrencehesten på internationalt niveau. Læs mere om indholdet i Power Pellets her!

Producenten anbefaler følgende mængder, som skal suppleres med grovfoder (hø eller wrap):

Hest 500 kg: Vedligehold/let arbejde: 1,5-2 kg Moderat arbejde: 2-3 kg Hårdt arbejde: 3-4 kg
Pony kat. 1: Vedligehold/let arbejde: 1-1,2 kg Moderat arbejde: 1,2-1,8 kg Hårdt arbejde: 2-2,8 kg
Pony kat. 2: Vedligehold/let arbejde: 0,8-1 kg Moderat arbejde: 1-1,5 kg Hårdt arbejde: 1,2-1,7 kg
Pony kat. 3: Vedligehold/let arbejde: 0,7-0,8 kg Moderat arbejde: 0,8-1,2 kg Hårdt arbejde: 1-1,5 kg

Det er muligt at medbringe eget foder, det skal bare stilles frem, så personalet kan give det i forbindelse med fodring af de andre heste i stalden. 

Faciliteter:
På Kallehavegaard har vi blandt andet følgende faciliteter:

- 20 x 65 m ridehal med fiberbund
- 18 x 35 m ridehal med fiberbund
- Stor græsspringbane
- 60 x 60 grusbane som anvendes til både spring og dressur
- 30 x 60 cm sandbane
- 20 x 50 cm sandbane
- Vandspiltove
- Solarie og varmt vand mod betaling
- Græsfolde, både fællesfolde og privatfolde
- Sandfolde
- Fantastisk mulighed for ridning i skov, på mark og langs Gudenåen

Ridehallerne må altid bruges af alle opstaldere - med få forbehold: Når der er undervisning tages der hensyn til de ryttere der rider. I forbindelse med arrangementer, eksempelvis stævner, kan hallen være lukket for ridning. Størstedelen af elevundervisning foregår i den lille ridehal. Den store ridehal bruges til springundervisning hver tirsdag og onsdag aften.
 
Folde:
Der er flere muligheder for at din hest kan komme på fold. Kallehavegaard råder over flere græsfolde samt mindre sandfolde og en enkelt sygefold.
 
Sandfolde: I vinterperioden anvender vi primært vores sandfolde. Her kan man vælge at ens hest går alene, i par eller i større flokke. Ud og indlukning på sandfold er inkluderet i prisen.

Græsfolde: På de 3 store fællesfolde går hestene sammen i grupper, alt efter hvem de går godt med. Ønsker man at ens hest går alene eller med kun én anden, så kan man leje sin egen fold. Man kan gå flere sammen om at leje en fold, hvis det er det man ønsker. Lejer man en privatfold, så råder man selv over hvor meget den bruges, og andre må ikke bruge folden. En privatfold koster 2500 kr årligt, og lejes for et år ad gangen. 
Udlukning er inkluderet i prisen for opstaldning. Indlukning kan tilkøbes.
 
I sommerperioden er det muligt at få sin hest på sommergræs. 

Uanset hvilken type fold du bruger, så er det muligt at få ud-/ind-lukning. 

Udmugning:
Udmugning er ikke inkluderet i prisen, men kan tilkøbes. Hestene på Kallehavegaard står på halmpiller eller halm.

Vilkår:
 
Hesten står opstaldet på følgende vilkår:
- Senest ved hestens ankomst til stalden betales depositum på 1500 kr
- Pensionspris betales månedsvist forud efter gældende prisliste og senest den 8. i måneden.
- I pensionen er indbefattet foder og pleje, boks, 1 staldskab til deling med anden opstalder.
- Der kan opstilles staldskab - Med samme mål som alm. stævneskab - i de dertil indrettede rum.

Opstaldningsstedet og rideklubben påtager sig ansvaret for:
- At hesten passes og fodres fagligt korrekt,
- At dyrlæge, i staldens åbningstid, tilkaldes ved sygdom for ejers regning og ejer underrettes, hvis muligt,

Opstaldningsstedet og rideklubben påtager sig ikke ansvaret for:

- Eventuelle sygdomme, skrammer m.m. som hesten måtte pådrage sig under opholdet.
- Erstatning af udstyr og hest i tilfælde af tyveri og brand.

Hesteejeren forpligter sig til:

- At hesten er basisvaccineret ved ankomst og til vedligeholdelse af korrekt vaccination,
- At hesten behandles for orm
- At være ansvarsforsikret som hesteejer,
- At afholde udgifterne til dyrlæge og smed
- At der ikke disponeres over staldpladsen til anden side.
- At holde staldskilt á jour med oplysning om ejer, dyrlæge og smed med tlf.numre.
- At fraflytte sit staldskab ved ophør af staldplads.
- At læse alle gældende regler for opstaldning og brug af faciliteter

- AT SØRGE FOR AT HESTEN ER TAGET UD AF KONSUM OG AT FREMVISE HESTENS PAS I TILFÆLDE AF KONTROL. Hvis dit pas opbevares hos udlejer eller på rideskolen, angiv da her hvor det opbevares:

Opsigelse:
- Opstaldningen kan opsiges inden 10. i en måned, for opsigelse til næste 1. fra begge sider.
- Med opstaldning menes det fulde beløb for både plads, foder, pasning og faciliteter. Ved fraflytning før opsigelsesperiodens udløb betales det fulde beløb for opstaldningen.
- Ved restance over 1 måned eller misligholdelse af ovenstående opsiges kontrakten til omgående ophør og fraflytning.
- Opsigelse skal være skriftlig eller mundtligt til Jesper Andersen – Kallehavegaardrideskole@gmail.com
- Aflives eller dør hesten akut kan lejemålet opsiges fra den første i den efterfølgende måned
- Depositum tilbagebetales, når hesten er fjernet og evt. restancer betalt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nyheder

Sponsorer