Bestyrelse

 Formand
 Claus Høgh Bentzen

 

 
 
 
 
 
 
 
 Næstformand
 Jeppe Drejer
 
 
 
 
 
 
 
 Kasserer  
 Sanne Nygaard-hesselberg
 
 
 
 
 
 
 
 Sekretær
 Camilla Hald Pedersen
 
 
 
 
 
 
 
 Bestyrelsesmedlem
 Christina Marie Ulstrup Jensen
  
 
 
 
 
 
 
Ønskes der kontakt til bestyrelsen, skriv til nedenstående mail.
Email: bestyrelsen@karr.dk