Priser

 

Prisliste pr. 1/1-18

 

Medlemskontingent fra 18 år           400,00 kr. pr. år 
Medlemskontingent under 18 år         300,00 kr. pr. år
Medlemskontingent - Handicap        175,00 kr. pr. år
Ridehuskontingent - Hesteboks    940 kr. pr. måned
Ridehuskontingent - Ponyboks    700 kr. pr. måned
Ridehuskontingent - Udefra    650 kr. pr. måned
  
Rideundervisning 1 time/ugen           315,00 kr. pr. måned
Rideundervisning 2 timer/ugen          500,00 kr. pr. måned

Handicapridning 1 time/ugen  

    510,00 kr. pr. måned

Eneundervisning ½ time      125,00 pr. gang

Springundervisning Opstalder 1 time/ugen   

    300,00 kr. pr. måned

Springundervisning udefra  1 time/ugen    

    350,00 kr. pr. måned

Halvpart pony                            

    570,00 kr. pr. måned
Halvpart hest                                  670,00 kr. pr. måned

 


Depositum opstaldning    1500 kr
     

Opstaldning - Ponyboks (1 kg foder)

    782,5 kr. (Incl. ridehuskontingent: 1482,5 kr)

Opstaldning - Hesteboks (1,5 kg foder)     1115 kr. (Incl. ridehuskontingent: 2055 kr)
Opstaldning - Hesteboks (2,5 kg foder)     1270 kr. (Incl. ridehuskontingent: 2210 kr)
Opstaldning - Hesteboks (3,5 kg foder)    1425 kr. (Incl. ridehuskontingent: 2365 kr)
                     
  
Wrapordning - 3 kg pr. dag    180 kr. pr. måned
Wrapordning - 6 kg pr. dag    325 kr. pr. måned
Wrapordning - 9 kg pr. dag    470 kr. pr. måned
  
Indluk fra egen el. fælles græsfold efter min. 2 timer

    200 kr. pr. måned

Dækken af    100 kr. pr. måned
Dækken på    100 kr. pr. måned
Klokker af og på ved Ind/Udluk    100 kr. pr. måned
Gamascher af og på ved Ind/Udluk    150 kr. pr. måned
Fluemaske af og på ved Ind/Udluk    100 kr. pr. måned
Fluespray på inden fold    150 kr. pr. måned
  
Fakturagebyr        10,00 kr.
Rykkergebyr                                 25,00 kr.

 

Opstaldning:
Priser på opstaldning afhænger af boksstørrelse og fodermængde. Opstaldning inkluderer halm, foder og ind/udluk på sandfold eller udluk på græsfold. Der gives desuden halm af personalet hver morgen og fodres tre gange dagligt. Udover prisen på opstaldning betales der også én gang ridehuskontingent pr. opstaldet hest.
 
Ridehuskontingent:
For at private heste kan anvende ridehuse, ridebaner og skov skal der betales ridehuskontingent. Der betales én gang ridehuskontingent pr. hest, så dette gælder altså ikke de enkelte ryttere. I ridehuskontingent er inkluderet skovkort. For opstaldede heste inkluderer det også 2 timers undervisning på fælleshold hos Jesper Andersen hver uge.
 
Undervisning:
For ryttere som deltager i rideskoleundervisning på elevheste betales der enten for én time ugentligt eller to timer ugentligt. Derudover skal man også have et medlemskab i klubben. Ryttere som deltager i elevundervisning kan også få halvpart på en elevhest, hvilket giver mulighed for at passe hesten i weekenderne og helligdagene. Inkluderet i halvparten er også undervisning en time om ugen.
 
Medlemskontingent:
For at gå til rideundervisning på Kallehavegaard skal du være medlem af
klubben. Et medlemskab gælder for et kalenderår 1. januar - 31. december. Kontingentet kan ikke refunderes, hvis du f.eks. efter 2 måneder ikke har lyst til at ride mere, men gælder kalenderåret ud. Så hvis du atter får lyst til ride i det indeværende kalenderår, melder du dig bare til undervisning igen.
 
Wrapordning:
Det er muligt at tilmelde sin hest/pony til wrapordning. Ønsker man 3 kg. wrap vælger man imellem selv at give, eller at personalet giver om morgenen/formiddagen. Ønsker man 6 kg. wrap giver personalet 3 kg. om morgenen/formiddagen mens man selv giver de sidste 3 kg. Ønsker man 9 kg. wrap, så giver personalet 3 kg. om morgenen/formiddagen, mens man selv giver de sidste 6 kg.
 
Foder:
På Kallehavegaard fodrer vi med Power Pellets fra Hornsyld Købmandsgaard som er et pelleteret foder. Læs mere her! Vi er rigtig glade for at fodre med Power Pellets og har kun gode erfaringer med det. Det fungerer til alt fra vores elevheste til heste på internationalt niveau.

Hornsyld Købmandsgaard anbefaler følgende mængder, som skal suppleres med grovfoder (hø eller wrap):

Hest 500 kg: Vedligehold/let arbejde: 1,5-2 kg Moderat arbejde: 2-3 kg Hårdt arbejde: 3-4 kg
Pony kat. 1: Vedligehold/let arbejde: 1-1,2 kg Moderat arbejde: 1,2-1,8 kg Hårdt arbejde: 2-2,8 kg
Pony kat. 2: Vedligehold/let arbejde: 0,8-1 kg Moderat arbejde: 1-1,5 kg Hårdt arbejde: 1,2-1,7 kg
Pony kat. 3: Vedligehold/let arbejde: 0,7-0,8 kg Moderat arbejde: 0,8-1,2 kg Hårdt arbejde: 1-1,5 kg

Foldordning:
Der tilbydes foldordning alle hverdage. Inkluderet i foldordning er enten ud og ind-lukning på sandfold eller udlukning på græsfold (Privat eller fællesfold). Indlukning fra græsfold kan tilkøbes. I forbindelse med foldordning kan diverse ydelser tilkøbes.
 
Udmugning:
Udmugning er ikke inkluderet i prisen, men kan tilkøbes. Hestene på Kallehavegaard står på halm. Har du ønsker til spåner eller træpiller, så finder vi også ud af dette.
 
Indmeldelse/Udmeldelse:
Indmeldelse skal ske skriftligt til ridelæreren. Ved indmeldelse udfyldes en blanket, som fås hos ridelæreren. Udmeldelse skal ske til kontoret eller på mail kontor@karr.dk og altid inden d. 20. i måneden forud for ophør, for ikke at få opkrævning for undervisning den følgende måned.

Opstaldning:

Hesten står opstaldet på følgende vilkår:
- Senest ved hestens ankomst til stalden betales depositum på 1500 kr
- Pensionspris betales månedsvist forud efter gældende prisliste og senest den 8. i måneden.
- I pensionen er indbefattet foder og pleje, boks, 1 staldskab til deling med anden opstalder.
- Der kan opstilles staldskab - Med samme mål som alm. stævneskab - i de dertil indrettede rum.

Opstaldningsstedet og rideklubben påtager sig ansvaret for:
- At hesten passes og fodres fagligt korrekt,
- At dyrlæge, i staldens åbningstid, tilkaldes ved sygdom for ejers regning og ejer underrettes, hvis muligt,

Opstaldningsstedet og rideklubben påtager sig ikke ansvaret for:

- Eventuelle sygdomme, skrammer m.m. som hesten måtte pådrage sig under opholdet.
- Erstatning af udstyr og hest i tilfælde af tyveri og brand.

Hesteejeren forpligter sig til:

- At hesten er basisvaccineret ved ankomst og til vedligeholdelse af korrekt vaccination,
- At hesten behandles for orm
- At være ansvarsforsikret som hesteejer,
- At afholde udgifterne til dyrlæge og smed
- At der ikke disponeres over staldpladsen til anden side.
- At holde staldskilt á jour med oplysning om ejer, dyrlæge og smed med tlf.numre.
- At fraflytte sit staldskab ved ophør af staldplads.
- At læse alle gældende regler for opstaldning og brug af faciliteter

- AT SØRGE FOR AT HESTEN ER TAGET UD AF KONSUM OG AT FREMVISE HESTENS PAS I TILFÆLDE AF KONTROL. Hvis dit pas opbevares hos udlejer eller på rideskolen, angiv da her hvor det opbevares.

Opsigelse:
- Opstaldningen kan opsiges inden 10. i en måned, for opsigelse til næste 1. fra begge sider.
- Med opstaldning menes det fulde beløb for både plads, foder, pasning og faciliteter. Ved fraflytning før opsigelsesperiodens udløb betales det fulde beløb for opstaldningen.
- Ved restance over 1 måned eller misligholdelse af ovenstående opsiges kontrakten til omgående ophør og fraflytning.
- Opsigelse skal være skriftlig eller mundtligt til Jesper Andersen – Kallehavegaardrideskole@gmail.com
- Aflives eller dør hesten akut kan lejemålet opsiges fra den første i den efterfølgende måned
- Depositum tilbagebetales, når hesten er fjernet og evt. restancer betalt.