Opstaldning

Kallehavegaard Rideklub tilbyder opstaldning af heste og ponyer. På Kallehavegaard er der plads til alle, uanset alder, niveau og ambitioner. På Kallehavegaard passer vi godt på din hest. Daglig leder Jesper Andersen tjekker staldene hver aften inden der lukkes. Han bor desuden på stedet, så området forlades ikke efter lukketid, men holdes under opsyn døgnet rundt.

Alle spørgsmål om opstaldning rettes til Jesper - 40550240 eller kallehavegaardrideskole@gmail.com

Opstaldningen inkluderer:

- Fodring 3 gange dagligt med "Power Pellets" fra Hornsyld Købmandsgaard
- Halm (Gives hver morgen)
- Ind- og udluk på sandfold eller udluk på græsfold (Indluk fra græs kan tilkøbes)
 
Mulighed for tilkøb af wrap-ordning m.m.
 
Udover opstaldning betales der også én gang ridehuskontingent pr. hest, som giver mulighed for at anvende alle baner og faciliteter. Derudover inkluderer det skovkort i sommerperioden. Beløbet indbefatter desuden pasning af hesten.
 
Kallehavegaard har også udendørsbokse egnet til heste med allergi, eller hvis du bare ønsker at din hest skal have masser af frisk luft. Derudover tilbyder vi også opstaldning af hingste.
 
Prisen på opstaldning afhænger af mængden af foder til hesten m.m.
 
Priser
Se priser her her! 
 
Foder "Power Pellets"
På Kallehavegaard fodrer vi med Power Pellets fra Hornsyld Købmandsgaard. Det er et pelleteret foder som indeholder alt det hesten har brug for. Vi er rigtig glade for at fodre med Power Pellets, og det fungerer godt til alle vores heste, uanset om det er den nøjsomme pony, eller konkurrencehesten på internationalt niveau. Læs mere om indholdet i Power Pellets her!

Producenten anbefaler følgende mængder, som skal suppleres med grovfoder (hø eller wrap):

Hest 500 kg: Vedligehold/let arbejde: 1,5-2 kg Moderat arbejde: 2-3 kg Hårdt arbejde: 3-4 kg
Pony kat. 1: Vedligehold/let arbejde: 1-1,2 kg Moderat arbejde: 1,2-1,8 kg Hårdt arbejde: 2-2,8 kg
Pony kat. 2: Vedligehold/let arbejde: 0,8-1 kg Moderat arbejde: 1-1,5 kg Hårdt arbejde: 1,2-1,7 kg
Pony kat. 3: Vedligehold/let arbejde: 0,7-0,8 kg Moderat arbejde: 0,8-1,2 kg Hårdt arbejde: 1-1,5 kg

Det er muligt at medbringe eget foder, hvis du har en dyrlægeerklæring på at hesten skal have specialfoder. Personalet vil i såfald give foderet til din hest i forbindelse med fodring af de andre heste i stalden. Har du ikke en dyrlægeerklæring, men ønsker du alligevel at bruge eget foder, så er dette også muligt. Det koster 125 kr om måneden. 

 
Faciliteter:
På Kallehavegaard har vi blandt andet følgende faciliteter:

- 20 x 65 m ridehal
- 18 x 35 m ridehal
- Opstaldning til ca. 70 heste
- Stor græsspringbane
- 60 x 60 grusbane som anvendes til både spring og dressur
- 30 x 60 cm sandbane
- 30 x 60 cm sandbane
- Terrænbane
- Græsfolde, både fællesfolde og privatfolde
- Sandfolde
- Fantastisk mulighed for ridning i skov, på mark og langs Gudenåen

Ridehallerne må altid bruges af alle opstaldere - med få forbehold: Når der er undervisning tages der hensyn til de ryttere der rider. I forbindelse med arrangementer, eksempelvis stævner, kan hallen være lukket for ridning. Størstedelen af elevundervisning foregår i den lille ridehal. Den store ridehal bruges til springundervisning hver tirsdag og onsdag aften.
 
Folde:
Der er flere muligheder for at din hest kan komme på fold.
 
Sandfolde: I vinterperioden anvender vi primært vores sandfolde. Ud og indlukning på sandfold er inkluderet i prisen.

Græsfolde: Kallehavegaard råder over flere store græsfolde. Nogle folde anvendes som fællesfolde, og disse kan bruges året rundt, men vi anbefaler at det er sandfoldene som bruges om vinteren, for at skåne græsset. I sommerperioden er det muligt at få sin hest på sommergræs.
Udlukning er inkluderet i prisen for opstaldning. Indlukning kan tilkøbes.
Privatfolde: Det er muligt at leje sin egen fold. Man kan gå flere sammen om at leje en fold, hvis det er det man ønsker. Lejer man en privatfold, så råder man selv over hvor meget den bruges, og andre må ikke bruge folden. En privatfold koster 2500 kr årligt, og lejes for et år ad gangen. 

Uanset hvilken type fold du bruger, så er det muligt at få ud-/ind-lukning. 
 
Hesten står opstaldet på følgende vilkår:
- Senest ved hestens ankomst til stalden betales depositum på 1500 kr
- Pensionspris betales månedsvist forud efter gældende prisliste og senest den 8. i måneden.
- I pensionen er indbefattet foder og pleje, boks, 1 staldskab til deling med anden opstalder.
- Der kan opstilles staldskab - Med samme mål som alm. stævneskab - i de dertil indrettede rum.

Opstaldningsstedet og rideklubben påtager sig ansvaret for:
- At hesten passes og fodres fagligt korrekt,
- At dyrlæge, i staldens åbningstid, tilkaldes ved sygdom for ejers regning og ejer underrettes, hvis muligt,

Opstaldningsstedet og rideklubben påtager sig ikke ansvaret for:

- Eventuelle sygdomme, skrammer m.m. som hesten måtte pådrage sig under opholdet.
- Erstatning af udstyr og hest i tilfælde af tyveri og brand.

Hesteejeren forpligter sig til:

- At hesten er basisvaccineret ved ankomst og til vedligeholdelse af korrekt vaccination,
- At hesten behandles for orm
- At være ansvarsforsikret som hesteejer,
- At afholde udgifterne til dyrlæge og smed
- At der ikke disponeres over staldpladsen til anden side.
- At holde staldskilt á jour med oplysning om ejer, dyrlæge og smed med tlf.numre.
- At fraflytte sit staldskab ved ophør af staldplads.
- At læse alle gældende regler for opstaldning og brug af faciliteter

- AT SØRGE FOR AT HESTEN ER TAGET UD AF KONSUM OG AT FREMVISE HESTENS PAS I TILFÆLDE AF KONTROL. Hvis dit pas opbevares hos udlejer eller på rideskolen, angiv da her hvor det opbevares:

Opsigelse:
- Opstaldningen kan opsiges inden 10. i en måned, for opsigelse til næste 1. fra begge sider.
- Med opstaldning menes det fulde beløb for både plads, foder, pasning og faciliteter. Ved fraflytning før opsigelsesperiodens udløb betales det fulde beløb for opstaldningen.
- Ved restance over 1 måned eller misligholdelse af ovenstående opsiges kontrakten til omgående ophør og fraflytning.
- Opsigelse skal være skriftlig eller mundtligt til Jesper Andersen – Kallehavegaardrideskole@gmail.com
- Aflives eller dør hesten akut kan lejemålet opsiges fra den første i den efterfølgende måned
- Depositum tilbagebetales, når hesten er fjernet og evt. restancer betalt.